Απόδειξη ισχυρισμών αποτελεσματικότητας<br>καλλυντικών προϊόντων

Έχουν τεθεί κανονιστικά πλαίσια σχετικά με τους ισχυρισμούς (claims) που επιτρέπεται να αναγράφονται στα καλλυντικά προϊόντα σύμφωνα με την οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU 1223/2009 EU και 655/2013. Οι ισχυρισμοί για τις ιδιότητες που αναγράφονται στη συσκευασία – ετικέτα του καλλυντικού προϊόντος θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι για τα καλλυντικά προϊόντα και να φέρουν […]